Финансово – счетоводна кантора „АФС“ ООД София

Бюрокрацията се увеличава. Всеки ден някоя институция въвежда нов вид декларация. Декларациите и справките се множат, сроковете се изпускат, глобите са големи.
Как да излезем от омагьосания кръг на бумажщината и да се съсредоточим върху най-важното: да правим бизнес? Фирмите се създават с единствената цел да се правят пари, а не да захранват бюрокрацията с хартия.

На помощ идва вашия професионален консултант в света на данъците, счетоводството и финансите:
Финансово – счетоводна кантора „АФС“ ООД

Какво ще ви предложим ние:

  • текущо счетоводно и данъчно отчитане;
  • консултации в областта на данъците и счетоводството;
  • консултации в областта на трудовото и осигурително законодателство;

И най-важното:
НИЕ ЩЕ ВИ ОСВОБОДИМ ОТ ТЕЖЕСТА НА БЮРОКРАЦИЯТА, като поемем вместо вас всички задължения за деклариране и подаване на данните.

За вас остава да правите пари, а ние ще се погрижим те да са законни.

„АФС“ ООД – счетоводни услуги, месечно счетоводно обслужване, данъчни консултации.

Счетоводни услуги и счетоводно обслужване:

• Месечно счетоводно обслужване
• Прилагане на националните и международните стандарти
• Изготвяне на счетоводната документация на български, английски и италиански език
• Изготвяне и представяне на счетоводни и финансови отчети
• Публикуване на ГФО

ДДС:

• Регистрация по ДДС
• Подаване на ДДС декларации в НАП
• Помощ при ревизии
• Акредитирано представителство

Работна заплата, отпуски, болнични:

• Изготвяне на трудовите договори
• Изготвяне на документи за постъпване и напускане на работа
• Отпуски и болнични листи
• Деклариране пред НАП
• Информиране на работодателя за всички настъпили промени в нормативната уредба

Данъци и декларации:

• Годишни данъчни декларации за местни и чуждестранни фирми и физически лица
• Интрастат
• Декларации по ЗМТД
• Данъчни консултации