Λογιστικές υπηρεσίες

Λογιστική Financial Service Ltd – λογιστικές υπηρεσίες, μηνιαία λογιστική εξυπηρέτηση, φορολογικές συμβουλές.

Λογιστικές υπηρεσίες και λογιστική εξυπηρέτηση:

 • Μηνιαία λογιστική εξυπηρέτηση
 • Εφαρμογή των εθνικών και διεθνών προτύπων
 • Σύνταξη των λογιστικών εγγράφων στην βουλγάρικη και αγγλική γλώσσα
 • Σύνταξη και παρουσίαση των λογιστικών και φορολογικών εκθέσεων
 • Δημοσίευση της ετήσιας φορολογικής έκθεσης

ΦΠΑ:

 • Καταγραφή στο μητρώο του ΦΠΑ
 • Υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ σην Εθνική Υπηρεσία Εισόδων
 • Συνδρομή σε επιθεωρήσεις
 • Διαπιστευτική εκπροσώπησηΜισθός, άδειες, άδειες λόγω ασθένειας:
 • Σύνταξη εργατικών συμβάσεων
 • Σύνταξη εγγράφων πρόσληψης και αποχώρησης από την εργασία
 • Άδειες και φύλλα ασθενείας
 • Δήλωση προς την Εθνική Υπηρεσία Εισόδων
 • Πληροφόρηση του εργοδότη για όλες τις μεταβολές στην νομοθετική ρύθμιση


Φόροι και δηλώσεις:

 • Ετήσιες φορολογικές δηλώσεις για εγχώριες και αλλοδαπές εταιρίες και φυσικά πρόσωπα
 • Στατιστική αξία (Intrastat)
 • Φορολογικές συμβουλές

 

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

Τί προσφέρουμε

 • Καταγραφή εταιριών στο Εμπορικό μητρώο
 • Καταγραφή εταιριών στο μητρώο ΦΠΑ
 •  Δημοσίευση των ετήσιων εκθέσεων στον Οργανισμό καταγραφών
 •  Τρέχουσα εταιρική κατάσταση
 • Εταιρικές συμβάσεις, μερίδια, συμβάσεις διαχείρισης, πληρεξούσιος.

Δουλεύουμε με ομάδα από φιλόδοξους και ευϋπόληπτους νομικούς.

Ο σκοπός μας είναι η έγκυρη εξυπηρέτηση – λογιστική και νομική σε ένα γραφείο με μια ομάδα!

 

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ